dinsdag 26 januari 2021
Shared Customer Service Center brengt vraagsturing dichterbij

Vraagsturing, ‘de cliënt centraal’, zou een leidend principe moeten zijn in de zorg. Maar het onoverzichtelijke zorgaanbod, een schaarste aan personeel en capaciteit, wachtlijsten en een moeizame bereikbaarheid maken de zorg ontoegankelijk en staan vraagsturing in de weg. Als er daadwerkelijk gekeken en geluisterd wordt naar de behoeften van de cliënt, en de zorg pragmatisch overeenkomstig wordt ingericht, kan vraagsturing worden gerealiseerd. Om een zorgtraject voor cliënten in alle opzichten toegankelijk te maken zijn twee aspecten van essentieel belang: informatie en organisatie. Helaas schiet het zorgstelsel nu tekort op beide gebieden, waardoor vraagsturing niet uit de verf komt. Het Shared Customer Service Center (SCSC) kan hierin een oplossing bieden.

In bijgaand artikel geeft Partners voor Keteninnovatie haar visie omtrent de inrichting van een Shared Customer Service Center Zorg, Wonen en Welzijn.
 
Postbus 164  |  2270 AD Voorburg
tel 070 - 300 0684  |  fax 070 - 369 3626  |  info@partnersvoorketeninnovatie.nl