dinsdag 26 januari 2021
Info

"Wat vindt Jack Nicholson van keteninnovatie?"

Partners Voor Keteninnovatie organiseerden op woensdag 19 maart jl. de vijfde Schakelbijeenkomst.

Het thema van deze Schakelbijeenkomst was: "Wat vindt Jack Nicholson van keteninnovatie?".
De spreker op deze bijeenkomst was Prof. dr. Bob Hoogenboom (Professor Forensic Business Expertise Nyenrode).
Bob is op een beeldende wijze ingegaan op de sociaal/psychologische achtergronden van keteninnovatie.

Guido van Kilsdonk heeft als co-referent een presentatie gegeven omtrent zijn ervaringen binnen de rechtspraak.

Voor de presentaties van Bob Hoogenboom en Guido van Kilsdonk, zie de bijgaande artikelen onderaan.

"Wat is de toegevoegde waarde van keteninnovatie?"
Na de eerdere geslaagde bijeenkomsten organiseerde Partners Voor Keteninnovatie op donderdag 14 juni jl. de vierde Schakelbijeenkomst.

Het thema van deze Schakelbijeenkomst was: "Wat is de toegevoegde waarde van keteninnovatie ?" De spreker op deze bijeenkomst was Drs. Ard Leferink (informatiemanager Carint en projectleider IZIT (ICT Connectie Zorg Twente)).
Ard is hierbij ingegaan op het project IZIT (zie www.izit.nl) en heeft verteld over zijn ervaringen binnen dit traject.

Karin Prins heeft tijdens deze bijeenkomst verteld omtrent het webloket “Regelhulp” van VWS.

Voor de presentaties van Ard Leferink en karin Prins, zie de bijgaande artikelen onderaan. 

Wat kunnen de zorgsector en de overheid leren van keteninnovatie bij Ahold, Philips, Haven van Rotterdam, Yahoo e.a.?

Op 20 september jl. organiseerde het platform Partners voor Keteninnovatie een bijeenkomst waarin keteninnovatie in het bedrijfsleven centraal stond. Prof. dr. ir. Jo van Nunen (Erasmus Universiteit Rotterdam) presenteerde een brede overview van keteninnovatie voorbeelden in het bedrijfsleven op basis waarvan werd gediscussieerd.

Vervolgens presenteerde Telecats in samenwerking met de Universiteit Twente voorbeelden van zorginnovaties gebaseerd op intelligente interactieve spraaktechnologie. Het Persoonlijk ZorgNetwerk presenteerde hun oplossing van ketenomkering (zorgvrager direct koppelen aan zorgaanbieder) gebaseerd op het PGB-concept. Zie bijgaand artikel onderaan, het verslag van de bijeenkomst en de presentatie van Jo van Nunen.

Status ontwikkelingen Electronisch Patiënten Dossier (nationaal en internationaal)
Op 8 juni jl. heeft Wilfried Bruijnzeels een presentatie gegeven aan het Regionaal Zorgoverleg Goeree Overflakkee omtrent status ontwikkelingen Electronisch Patiënten Dossier.

Op 8 februari 2006 organiseerde het platform Partners voor Keteninnovatie een bijeenkomst waarin de rol van de zorgverzekeraar centraal stond. Ria Stegehuis, manager Klant Care Menzis Zorg, gaf een prikkelende inleiding die werd gevolgd door een interessante discussie. Zie bijgaand artikel onderaan, het verslag van de bijeenkomst of download de presentaties: Visie Keteninnovatie (Ria Stegehuis, manager Klant Care Menzis Zorg) en De digitale pen (Rob Hilferink)

Op 25 mei 2005 organiseerde het platform Partners voor Keteninnovatie haar eerste schakelbijeenkomst. Zie bijgaand artikel onderaan, het verslag van de bijeenkomst.

Schakelbijeenkomsten zijn besloten en bieden betrokkenen de mogelijkheid van elkaar te leren en te schakelen tussen sectoren. Het is een forum om te leren van de expertise en kennis van elkaar. Immers, op dit moment spelen in verschillende sectoren van de maatschappij vergelijkbare organisatievraagstukken en trends. Is de innovatie in de ene sector te gebruiken in een ander domein? Wat kan bijvoorbeeld de gezondheidszorg leren van de sociale zekerheid? Hoe kunnen de gezondheidszorg en de gemeenten elkaar versterken?

Tijdens de schakelbijeenkomst worden trends gedistilleerd en mogelijke oplossingen voor problemen aangedragen door de deelnemers. Door het verbinden van de sectoren ontstaat synergie en een gemeenschappelijk denkkader. Iedere bijeenkomst begint met een inleiding van iemand die zijn sporen heeft verdiend en deskundig is op het thema. Vervolgens is er ruimte voor discussie.

Centraal bij de schakelbijeenkomsten staat het begrip keteninnovatie in relatie tot technologische ontwikkelingen. Vraagsturing en cliëntgerichtheid zijn eveneens dragers van de discussie in de Schakelbijeenkomsten. Iedere bijeenkomst heeft daarnaast een specifiek thema. Het thema van de Schakelbijeenkomst van 25 mei is Shared Customer Service Support.
 
Postbus 164  |  2270 AD Voorburg
tel 070 - 300 0684  |  fax 070 - 369 3626  |  info@partnersvoorketeninnovatie.nl