dinsdag 26 januari 2021
Projecten

Om u een idee te geven van opdrachten waar medewerkers van Partners voor Keteninnovatie bij betrokken zijn (geweest), volgt hieronder een opsomming:

 • Ontwikkelen en implementeren van een landelijke Servicedesk voor interne medewerkers en business to business partners (gemeenten en zorgaanbieders) van het CIZ. Bij deze Servicedesk kunnen vragen gesteld worden op het gebied van ICT, bedrijfsapplicaties, projecten en beleidsmatige vragen op het gebied van indicatiestelling (AWBZ en WMO).


 • Interimmanager Servicedesk CIZ


 • Interim-manager Service en Verkoop bij een Zorg, Wonen en Welzijn organisatie Ontwikkelen en implementeren van een pre-WMO Loket Zorg, Wonen en Welzijn


 • Ontwerpen en implementeren van een website en intranet ten behoeve van een Zorg, Wonen en Welzijn organisatie


 • Ontwikkeling en implementatie van een nieuw Tv-concept op het gebied van Zorg, Wonen en Welzijn


 • Programma van eisen opgesteld en selectie- en implementatietraject begeleid met betrekking tot een CRM-systeem ten behoeve van een WoonZorg organisatie.


 • Businessplan geschreven ten behoeve van een Klantenservice-concept Zorg (care en cure), Wonen en Welzijn van een WoonZorg organisatie.


 • Marktbewerkingplan opgesteld ten behoeve van een Zorg, Wonen en Welzijn organisatie.


 • Operationeel en tactisch management gecoached tijdens de ontwikkeling en implementatie van een klantservice-concept binnen een Zorg, Wonen en Welzijn organisatie.


 • Ontwikkelen strategisch beleidsplan en gefaseerd implementeren van diverse CliŽnten Service Centra Zorg, Wonen en Welzijn.


 • Begeleiden van strategische allianties op het gebied van ontwikkelen en implementeren van CliŽnten Service Centra Zorg, Wonen en Welzijn.


 • Ontwikkelen en implementeren van triage-concept voor centrale huisartsen posten.


 • Ontwikkelen strategisch beleidsplan en implementeren van medical callcenters en zorgportalen (internet-diensten) ten behoeve van diverse zorgaanbieders, centrale huisartsen posten en zorgverzekeraars.


 • Ontwikkelen en opzetten van Zorgcentrale afdelingen (verpleegkundige callcenter-organisaties) ten behoeve van diverse thuiszorg-organisaties.


 • Opstellen van strategische bedrijfsplannen ten behoeve van exploitatie en implementatie Zorgcentrale afdelingen.


 • Opstellen en uitvoeren van strategische ICT-bedrijfsplannen ten behoeve van diverse organisaties.


 • Begeleiden van veranderingstrajecten binnen diverse Zorgcentrale afdelingen.


 • Ontwikkelen van het concept Zorgcentrales ten behoeve van de Thuiszorg.


 • Interimmanagement diverse Zorgcentrale afdelingen en zorgbemiddelings afdeling van een zorgverzekeraar. Begeleiden van leverancierselectie trajecten.


 • Ketenspel Zorg, Wonen, Welzijn.


 • Het ontwikkelen en schrijven van een kadernota voor de implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.


 • Woningbouwcorporaties, welzijnsstichtingen en zorginstellingen ondersteuning bieden bij de strategie en visieontwikkeling op het gebied van Zorg, Wonen en Welzijn.


 • Verschillende studiedagen begeleid voor woningbouwcorporaties, zorg- en welzijninstellingen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.


 • Voorzitter en inleider bij diverse informatieve bijeenkomsten over lokaal sociaal beleid, ontwikkelingen in de zorg en over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
 
Postbus 164  |  2270 AD Voorburg
tel 070 - 300 0684  |  fax 070 - 369 3626  |  info@partnersvoorketeninnovatie.nl