woensdag 16 juni 2021
Partners voor Keteninnovatie

Steeds meer maatschappelijk-economische problemen zijn niet meer op te lossen door één afzonderlijke partij. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke organisaties moeten de handen ineenslaan, en zo maatschappelijke en economische meerwaarde creëren.

Intermediair in Keteninnovatie
Partners voor Keteninnovatie stimuleert de ontwikkeling en toepassing van kennis op het gebied van keten- en netwerkinnovatie en vervult in dit proces een intermediaire rol tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en non-profit organisaties. Doelstelling hierbij is om de samenwerking in de ketens en netwerken efficiënter en effectiever te laten verlopen. Partners voor Keteninnovatie ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van het proces van keten- en netwerkinnovatie. Partners voor Keteninnovatie begeleidt dit proces vanuit het samenhangende perspectief van business- en organisatie-ontwikkeling, en informatie- en communicatie-technologie.
 
Postbus 164  |  2270 AD Voorburg
tel 070 - 300 0684  |  fax 070 - 369 3626  |  info@partnersvoorketeninnovatie.nl